DANH MỤC
ĐỐNG GÓP Ý KIẾN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Yahoo!:      
Skype:
   Phone:
Tư vấn học lái xe:
0277 3 877.753
0277 3 877.754
Đăng ký thuê xe tập lái
0277 3 857.859
 
ĐỐi TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 1
Hôm nay: 82
Online tuần: 242
Online tháng: 242
Online năm: 242
Tổng cộng: 242
Thông tin Giấy phép lái xe đã có
Danh sách giấy phép lái xe đã có

 STT NGÀY THI   Hạng GPLX TRẠNG THÁI 
 01  26/02/2016  Mô tô hạng A1 Đã có GPLX
 02  14/03/2016  Mô tô hạng A1  Đã có GPLX
 03  10/03/2016  Ô tô hạng B2, C  Đã có GPLX
04   28/03/2016  Mô tô hạng A1  Đã có GPLX
05   29/03/2016  ô tô hạng B2, C  Đã có GPLX
 06  15/04/2016  Mô tô Hạng A1  Đã có GPLX
 07  29/04/2016  Mô tô hạng A1  Đã có GPLX
 08  06/05/2016  Mô tô hạng A1, A2 Đã có GPLX
 09  30/05/2016  Mô tô hạng A1 Đã có GPLX 
10   08/06/2016  Ô tô hạng B2, C  Đã có GPLX
 11  13/06/2016  Mô tô hạng A1  Đã có GPLX
12   24/06/2016  Ô tô hạng D  Đã có GPLX
13   24/06/2016  Mô tô hạng A1  Đã có GPLX
 14  08/08/2016  Mô tô hạng A1  Đã có GPLX
 15  10/08/2016 Mô tô hạng A1  Đã có GPLX
 16  12/08/2016  Mô tô hạng A1  Đã có GPLX
 17  19/08/2016  Mô tô hạng A1 - Thanh Bình   Đã có GPLX
 18  20/08/2016  Mô tô hạng A1 - Tam Nông  Đã có GPLX
19   24/08/2016  Mô tô hạng A1  Đã có GPLX
 20  25, 26/08/2016  Ô tô hạng B2, C  Đã có GPLX
21  29/08/2016  Mô tô hạng A1 - Hông Ngự  Đã có GPLX
 22  31/08/2016 Mô tô hạng A1 - Tháp Mười  Đã có GPLX
23  01/09/2016  Mô tô hạng A1  Đã có GPLX
24  06/09/2016  Ô tô hạng D  Đã có GPLX
 25  07/09/2016  Mô tô hạng A1- Lai Vung  Đã có GPLX
 26  13/09/2016  Mô tô hạng A1  Đã có GPLX
 27  21/09/2016  Mô tô hạng A1  Đã có GPLX
 28  28/09/2016  Mô tô hạng A1  Đã có GPLX
 29  06/10/2016  Ô tô hạng B2, C   Đã có GPLX
 30  12/10/2016  Mô tô hạng A1  Đã có GPLX
31   04/11/2016  Mô tô hạng A1, A2  Đã có GPLX
 32  10/11/2016  Ô tô hangj B2, C  Đã có GPLX
 33  28/11/2016  Mô tô hạng A1  Đã có GPLX

Lưu ý: Khi đến nhận Giấy phép lái xe thí sinh mang theo Giấy báo danh của mình.
Điện thoại tư vấn: Bộ phận thu nhận hồ sơ: 0673877754

Đợt thi sát hạch ngày lái xe ô tô ngày 10/11/2016 đã có GPLX. Thí sinh tập trung nhận GPLX lúc 11 giờ, ngày 10/11/2016 tại Hội trường Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe.
Lớp B2 khóa 7 đào tạo tại Hồng Ngự nhận lúc 11 giờ, ngày 10/11/2016 tại Trường Trung cấp nghề GDTX Hồng Ngự.

Bài viết liên quan:
Thiết kế & Phát triển: