DANH MỤC
ĐỐNG GÓP Ý KIẾN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Yahoo!:      
Skype:
   Phone:
Tư vấn học lái xe:
0277 3 877.753
0277 3 877.754
Đăng ký thuê xe tập lái
0277 3 857.859
 
ĐỐi TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 2
Hôm nay: 46
Online tuần: 376
Online tháng: 611
Online năm: 3575
Tổng cộng: 3575
Thông báo
Lịch tiếp công dân định kỳ - Tháng 7/2021

THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân định kỳ
của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật Giao thông Đồng Tháp

Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2013.
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật Giao thông Đồng Tháp thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2021 vào ngày 08/7/2021 (thứ 5) và ngày 15/7/2021 (thứ 5), nội dung cụ thể như sau:
1. Lịch tiếp công dân:
a. Thời gian:
Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút.
Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
b. Địa điểm: Phòng tiếp công dân Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật Giao thông Đồng Tháp.
Đ/c: số 314, Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
c. Thành phần tiếp công dân:
- Chủ trì: ông Đào Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm.
- Thành phần cùng tham gia: Đại diện các đơn vị trực thuộc (khi có yêu cầu).
2. Tổ chức thực hiện:
- Các đơn vị trực thuộc tham gia cùng tiếp công dân phải chuẩn bị, cung cấp đầy đủ nội dung, tài liệu có liên quan (khi có yêu cầu).
- Phòng Tổ chức - Hành chính niêm yết lịch tiếp công dân tại bảng thông báo, trường hợp có thay đổi ngày tiếp công dân phải kịp thời điều chỉnh và thông báo theo quy định.
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật Giao thông Đồng Tháp thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2021 để các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ khi có yêu cầu.
TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TCHC
(Đã ký)


Lê Quang Trung
Ngày: 05/07/2021  ::  View: 172   ::  Trang chủ  ::   Quay lại  ::   Lên đầu trang  ::   Ghi nhớ
Thiết kế & Phát triển: